شهرک صنعتی شمس آباد

بانک مشاغل

مشخصات شهرک

آدرس:

واقع در اتوبان تهران –قم  مجاور شهر حسـن آباد در فاصله 40 كيلومتري شهر تهران مي باشد.
(كيلومتر 40 اتوبان تهران - قم )

مختصات جغرافيايي شهرك : 35درجه و 21دقيقه و 6 ثانيه شمالي و 51 درجه و 13 دقيقه  9 ثانيه شرقي

مدير شهرك:

مهندس مروتي

حق انتفاع تاسيسات زيربنايي:

حق انتفاع تاسسيسات زير بنايي در شهرك به ازاءهرمترمربع(سال90)
شهرك

سه ماه اول

سه ماه دوم سه ماه سوم سه ماه چهارم
شمس آباد 506100

ريال

پيشرفت فيزيكي:

عمليات اجرايي شهرك صنعتي شمس آباد در سال 1372 در زميني به مساحت 2891 هكتار شروع گرديده ليكن به علت كمبود آب فاز عملياتي آن 1650 هكتار بوده و  زمين صنعتي آن برابر 1208 هكتار مي باشد و تاكنون 1136،4 هكتار آن واگذار و 71،59هكتار از آن باقيمانده است كه از 1650 هكتار 900هكتار آن طرح موجود و 750 هكتار آن توسعه مي باشد.

پروژه هاي طرح موجود:

پروژهدرصد پيشرفت
عمليات خاكي و زيرسازي خيابان ها 100%
آسفالت 100%
شبكه آبرساني 100%
شبكه 20 كيلوولت برق 100%
شبكه روشنائي 100%
شبكه فاضلاب به طول80 كيلومتر 100%
تصفيه خانه 100%
شبكه گازرساني 100%
مركزخدمات فناوري وكسب وكار 100%

ساختمانهاي خدماتي طرح موجود:

ساختمانوضعيت
مسجد در حال بهره برداري
بازارچه در حال بهره برداري
آتش نشاني در حال بهره برداري
درمانگاه در حال بهره برداري
باسكول در حال بهره برداري

پروژه هاي طرح توسعه:

پروژهدرصد پيشرفت
عمليات خاكي و زيرسازي خيابان ها 90%
آسفالت 35%
شبكه آبرساني 95%
شبكه 20 كيلوولت برق 100%
شبكه روشنائي 95%
شبكه فاضلاب به طول80 كيلومتر 100%
تصفيه خانه 0%
شبكه گازرساني 97%
مركزخدمات فناوري وكسب وكار مشترك با فاز موجود

ساختمانهاي خدماتي طرح توسعه:

ساختمانوضعيت
مسجد مشترك با فاز موجود
بازارچه در حال احداث
آتش نشاني در حال احداث
درمانگاه در حال احداث
باسكول مشترك با فاز موجود

تاسيسات زيربنائي:
آب تعداد چاههاي موجود 10 حلقه
آبدهي 95 ليتر در ثانيه
ميزان آب مورد نياز طبق استاندارد 336 ليتر در ثانيه
برق با مشاركت در احداث پست برق 100 مگاوات برق تامين شده است.
تلفن مركـز 5000 شماره اي در حال بـهره برداري مي باشد.
گاز شبكه گاز رساني به طول 51 كيلومتر وبا ظرفيت 50مترمكعب در ثانيه به بهره برداري رسيده است.ايستگاه گاز شهرك به ظرفيت 000/180 مترمكعب در ساعت
تصفيه خانه به بهره برداري رسيده است
نزديك ترين فرودگاه فرودگاه امام خميني به فاصله 5 كيلومتر.
نزديك ترين ايستگاه راه آهن ايستگاه سلمان آباد به فاصله 8 كيلومتر
اينترنت خطوط پرسرعت ADSLموجود مي باشد

از جمله واحدهاي فعال مستقر در شهرك مي توان به موارد زير اشاره نمود:

 • شركت بلور نوري تازه
 • شركت دكمه صدفي ايران
 • شركت هوا فضايي درنا
 • شركت كوره هاي صنعتي ايران
 • شركت تجهيزات نفت
 • شركت فولاد بست ايرانيان
 • شركت كارگلاس
 • شركت لاستيك سازي عنايت
 • شركت بهسازين تهران
 • شركت صنايع شير ايران
 • شركت پويا خودرو
 • شركت فولاد فام
 • شركت بهارپرديس محمود
 • شركت تعاوني سلامت ياران بهار
 • شركت پيشگامان نسوج و بافت خاورميانه
 • شركت صنايع غذايي ايوب خاورميانه
 • شركت بازرگاني نوآوران ميوه خاورميانه
 • شركت ونوس شيشه
 • شركت نيمه هادي عماد
 • شركت جهان كريستال
 • شركت لوح زرين نيكان
 • شركت سيلون صنايع پوشاك عالي مقام
 • شركت پاك برنز
 • شركت نماسازان امروز
 • شركت سان الكترونيك شهير (SONY)
 • مجموعه سرمايه گذاري عظام

نمودار تعداد قراردادهاي واگذار شده به تفكيك نوع صنعت تا پايان شهريور 1389

محيط زيست:

حفـاظت از محيـط زيست در جهت تـوسعه پايدار در سر لـوحه بـرنامه هاي شـركت قرار داشته و بدين لحاظ شـركت شهركهاي صنعتي تهران پـيگـير مسائل زيـست محيـطي و تـهيه طرحهاي دفـع فـاضـلاب مي باشد. در اين خصوص علاوه براحداث شبكه جمع آوري فاضلاب  تصفيه خانه باظرفيت 2000 مترمكعب در روز در شرف انعقاد قرار داد مي باشد.

 • طراحي تصفيه خانه فاضلاب
انجـام شده است
 • مطالعات امكان سنجي و مكان يابي پسمانده هاي جامد
به اتمام رسيده است

ضمنا جهت توسعه فضاي سبز شهرك تا كنون تعداد 393250 اصله درخت غرس و نگهداري شده است.

اشتغال و فعاليت واحدها تا تاريخ 30/11/89:

تعداد كل قراردادها 1913
تعداد واحدهاي فعال 915
تعداد شاغلين فعلي 17342
تعداد شاغلين در بهره برداري كامل 37000

 

 

منبع: سایت شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران

آخرین به روز رسانی (پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۱ ساعت ۰۱:۴۷)